800 motorniczych

Czy interesuje nas program „Rolnik w systemie ratownictwa”? Tak, bardzo nas interesuje. Jest on wręcz (program, choć rolnik w sumie też) w naszym żywotnym interesie.